výbor - dozorná rada

Výbor spoločnosti

  • Viliama Savara - predseda spoločnosti a člen spoločnosti
  • Pavol Červinka - tajomník spoločnosti a člen spoločnosti
  • Margita Bederková - člen spoločnosti
  • Viktória Stachová - člen spoločnosti
  • Anton Savara - člen spoločnosti

Dozorná rada

  • Ing. Margita Tokošová - preseda dozornej rady a člen spoločnosti
  • Ing. Ľubomír Šarabok - člen spoločnosti
  • Ing. Stanislav Kadlíček - člen spoločnosti