Lesné družstvo Hájiček Rovensko 
"Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba" (Ch. Fibrin)

Vitajte na stránke Lesného spoločenstva

Hájiček Rovensko

Nová spoločnosť "Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček Rovensko " s právnou subjektivitou vnikla a riadne bola zaregistrovaná dňa: 8.4.2014 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na Okresnom úrade v Senici, Lesný a pozemkový odbor.

Dokumentáciu nájdete v časti dokumenty.

Naša spoločnosť sa skladá z členov, ktorí vlastnia lesnú pôdu v spoločných lesoch v k.ú: Chropov zapísaných v listoch vlastníctva : LV 306, 607, 689, 690, 691 a 1002 registra "E" v celkovej výmere 58 ha 8685 m2.