Oznamy

Oznam č.1

Výbor Pozemkového spoločenstva Hájiček Rovensko pozýva akcionárov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2016 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Rovensku. Všetkým známym vlastníkom bude pozvánka odoslaná poštou alebo mailom. V pozvánke bude uvedený základný program schôdze. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť rokovania, súčasťou pozvánky bude aj plná moc.

Oznam č.2

Prosíme všetkých žijúcich vlastníkov podielov zapísaných v listoch vlastníctva v našom družstve
o zaslanie vlastnej elektronickej adresy (mail) v prípade, ak ju vlastníte. Elektronická pošta je zadarmo a šetrí to peniaze nášmu spoločenstvu.

Ďakujeme za pochopenie.
Adresu môžete poslať na mail hajicekrovensko@gmail.com